Name und Adresse von Rechtsanwalt Markus Matzkeit an der Seite seines sportlichen Firmenwagens

WAARDE GESCHIL

Uitgangspunt voor de berekening is de zogenaamde geschil- of objectwaarde, dus de waarde die de zaak voor partijen heeft. Als bijvoorbeeld een verkoopcontract wordt geannuleerd, is de aankoopprijs de waarde van de zaak. Bij beëindiging van huurcontracten wordt in de huurwet uitgegaan van een jaarhuur en bij arbeidsconflicten wordt de waarde berekent aan de hand van drie bruto maandsalarissen, zoals is vastgelegd in het arbeidsrecht. Op basis van deze waarde heeft de wetgever een tabel opgesteld, waaruit het bedrag van een zogenaamde full fee voortvloeit. Dit is bijvoorbeeld voor een artikelwaarde tussen de EUR 500 en EUR 1.000 en vast bedrag van EUR 80; voor een objectwaarde tussen de EUR 9.000 en EUR 10.000 is het vastgestelde bedrag EUR 558,-. Deze bedragen zijn inclusief kosten (deze zijn doorgaans forfaitair vastgesteld op 20 EUR) en omzetbelasting. De vergoeding die een advocaat ontvangt, is afhankelijk van de activiteit die hij verricht. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt of de activiteit zich beperkt tot advisering, gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures.
Scroll naar boven