Name und Adresse von Rechtsanwalt Markus Matzkeit an der Seite seines sportlichen Firmenwagens

ERFRECHT

Erfrecht is een complex rechtsgebied waar bijna iedereen in zijn leven ooit mee te maken krijgt. Of het nu gaat om het regelen van de eigen nalatenschap of het aanvaarden van een erfenis. Onze advocaten hebben hier al decennia mee te maken. Wij handelen o.a. de volgende erfrechtelijke onderwerpen voor u af.

de afwikkeling van de erfenis

het oplossen van geschillen tussen erfgenamen

het geldend maken van het wettelijke erfdeel

het verdelen en opeisen van legaten (boedel, geld, onroerend goed etc.)

aanvragen van een verklaring van erfrecht

Onze cliënten vertrouwen hun advocaat in Wülfrath de taken van het erfrecht toe, vooral omdat ze weten dat we altijd rekening houden met het menselijke aspect. Wij zorgen voor uw individuele behoeften en staan graag tot uw beschikking.

ERVEN IN DUITSLAND – VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

Wat is het verschil tussen een testament en een erfovereenkomst? Wat is het verplichte deel in Duitsland voor echtgenoten en kinderen, nagelaten door de erflater? Waar staan de ouders in de rechtsopvolging? Er zijn talloze vragen over de erfenis die wij graag voor u beantwoorden.

Of u nu zelf voor uw erfenis wilt zorgen of bepaalde bepalingen met betrekking tot uw erfenis wilt laten vastleggen c.q. regelen, wij zijn het juiste aanspreekpunt. Met goed onderbouwde, up-to-date specialistische kennis, beantwoorden wij discreet al uw vragen en tonen u graag uw mogelijkheden.

RECHTSANWALT MARKUS MATZKEIT IS UW FIRMA MBT ERFRECHTZAKEN

In sommige gevallen is er het vermoeden dat de erflater voor zijn dood mogelijk aan ongepaste beïnvloeding van derden is blootgesteld. Als u dit vermoedt, dan bespreken wij graag uw mogelijkheden met u door.

In Duitsland is het niet gemakkelijk om de juridische erfgenamen volledig te onterven; zij hebben te allen tijde recht op een verplicht deel van de erfenis. Laat ons uitleggen wat uw rechten zijn. Naast het passende advies verzorgen wij ook graag de praktische aspecten van de erfenis, zoals het aanvragen van de erfrechtverklaring.

HEERFT U VRAGEN RONDOM HET THEMA ERFRECHT?

Vraag een persoonlijk gesprek aan en bel ons vandaag nog op voor een afspraak op telefoonnummer +49-2058- 91234-31.
Scroll naar boven