Name und Adresse von Rechtsanwalt Markus Matzkeit an der Seite seines sportlichen Firmenwagens

BUITEN GERECHTELIJK

ADVIES

Een belangrijke opmerking ten aanzien van de kosten van een eerste consult. Tijdens dit adviesgesprek kan doorgaans een eerste ruwe beoordeling van de feitelijke en juridische situatie bekeken worden en zijn de kosten hiervoor een dergelijk gesprek, bij de wet beperkt tot een maximum. De hoogste limiet is EUR 190, exclusief bijkomende kosten evenals de omzetbelasting. Het hoogste bedrag wordt alleen erkend als het wordt bereikt volgens de algemene geldende regels; indien de waarde van de zaak naar beneden zakt, blijft er een lager bedrag over.

BUITENGERECHTELIJKE ACTIVITEIT

Bij buitengerechtelijke werkzaamheden ontvangt de advocaat een zogenaamd kaderbedrag, d.w.z. dat er een percentage in rekening gebracht wordt van tussen de 0,5 en 2,5 keer van de volledige vergoeding. Bij de specifieke vaststelling moet rekening worden gehouden met de omstandigheden van het individuele geval, in het bijzonder het belang van de zaak, de omvang en moeilijkheidsgraad van de te verrichten juridische werkzaamheden evenals de financiële- en inkomenssituatie van de cliënt. De factor 1,3 van de volledige vergoeding mag alleen in rekening worden gebracht, indien de zaak moeilijk of zeer omvangrijk was. Indien het een minnelijke schikking (overeenstemming tussen partijen) betreft, dan ontvangt de advocaat een schikkingsvergoeding, die altijd buitengerechtelijk wordt vastgesteld op 1,5 keer van de volledige vergoeding.
Scroll naar boven