Name und Adresse von Rechtsanwalt Markus Matzkeit an der Seite seines sportlichen Firmenwagens

HUURRECHT

Het huurrecht is in Duitsland buitengewoon complex en legt voor beide partijen tal van rechten en plichten vast. Het is nog niet zo lang geleden dat er drastische veranderingen zijn geweest ten aanzien van het huurrecht. Sommige clausules in verouderde huurcontracten zijn vandaag de dag niet meer geldig. Dit leidt vaak tot misverstanden over wie verantwoordelijk is voor bepaalde o.a. cosmetische reparaties. Op ons kantoor behandelen wij vaak relevante huurrecht vragen, evenals wij u graag adviseren bij wat u in overweging dient te nemen bij het tekenen van een nieuwe huurovereenkomst. Wij adviseren u graag op de volgende gebieden:

Advies bij het aangaan en beëindigen van een huurcontract

Tenuitvoerlegging van aansprakelijkheidclaims voortkomend uit een huurovereenkomst

Buitengerechtelijke en gerechtelijke uitvoering van huurachterstanden

Advies aan huurders, huiseigenaren en verhuurbureaus

STEUN VOOR HUURDERS

Kwam het opzeggen van uw huurovereenkomst voor uw woning, appartement of bedrijfspand onverwachts? Vindt u de berekening van de exploitatiekosten of bijkomende onkosten onjuist – of in uw nadeel? Is de opgelegde huurverhoging legaal of niet legaal? Zijn er ernstige tekortkomingen in uw woning/appartement, waarover u de verhuurder heeft geïnformeerd, maar deze niet verholpen worden?

Neem in dergelijke situaties graag contact met ons op: Wij bekijken wat we voor u kunnen betekenen en adviseren u graag over de mogelijkheden van een mogelijke huurverlaging

STEUN VOOR VERHUURDERS

De hedendaagse wijzigingen in het huurrecht worden veelal doorgevoerd ter bescherming van de huurders. Echter zijn er situaties die u, als verhuurder, niet hoeft te accepteren, b.v.: als uw huurder de huur niet betaalt, zich onredelijk gedraagt tegenover andere medebewoners in het huis of complex of indien de huurder de woning beschadigt etc.

Ons advocatenkantoor is het juiste aanspreekpunt in deze voor u. Wij kennen de rechten en plichten van huurders/verhuurders, opzegtermijnen en adviseren u tevens graag over alle mogelijkheden en eindafrekeningen.

EEN AFSPRAAK VOOR PERSOONLIJK ADVIES!

Onze advocaat Nicole Walters-Nagakura beantwoordt graag en vakkundig al uw vragen met betrekking tot het huurrecht. Zij is altijd up-to-date en kent de laatste rechterlijke uitspraken op haar vakgebied. Maak vandaag nog een afspraak voor een persoonlijk consult op telefoonnummer +49-2058- 91234-31.!