Name und Adresse von Rechtsanwalt Markus Matzkeit an der Seite seines sportlichen Firmenwagens

GERECHTELIJKE ACTIVITEITEN

Voor werkzaamheden die in de rechtbank worden afgehandeld, wordt een vast honorarium in rekening gebracht; een raamwerk zoals bij buitengerechtelijke werkzaamheden is hier niet van toepassing. Er zijn drie soorten aanklachten b.v.: 1. De advocaat ontvangt een procedurevergoeding voor het feit dat hij betrokken is bij een rechtszaak of start deze door een rechtszaak aan te spannen. In eerste instantie is de factor 1,3 keer van de volledige vergoeding, in een hoger beroep geldt een vergoeding van 1,6 keer. Indien de advocaat al buiten de rechtbank aan deze zaak werkte, dan wordt de voor de helft van de buitengerechtelijke ontstane vergoeding genomen, echter niet hoger dan 0,75 keer van het volledige honorarium, verrekend met het nieuwe honorarium. 2. Als een advocaat een afspraak maakt, bijvoorbeeld bij de rechtbank, ontvangt hij daarvoor een afspraakvergoeding. Opgemerkt moet worden dat deze vergoeding slechts één keer vergoed wordt, ongeacht het aantal keren dat er een gerechtelijke afspraak is. Er is een extra vergoeding van 0,3 mogelijk bij tenminste 3 afspraken, waarbij deskundigen en/of getuigen worden gehoord. 3. Als een schikking kan worden bereikt na het plaatsen van een bevel tot het voeren van een proces, ontvangt de advocaat ook een schikkingsvergoeding, in dit geval slechts een volledige vergoeding (niet meer dan 1,5 keer als het een buitengerechtelijke schikking betreft).
Scroll naar boven