Karin Wroblowski bei der Arbeit in der Rechtsanwaltskanzlei Markus Matzkeit

ONZE VERGOEDING

Helaas kunnen we onze klanten onze diensten niet gratis aanbieden, maar eerlijke prijzen zijn voor ons vanzelfsprekend. Normaliter factureren we onze diensten in overeenstemming met de in de Duitse wet vaststaande tarieven vastgelegd in het Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Op de volgende pagina's vindt u hierover nadere informatie. In uitzonderlijke gevallen zullen we met u een vast bedrag afspreken, voor zover dit feitelijk en passend is naar de waarde van de zaak en geen facturering volgens het wettelijke vergoedingenschema mogelijk is. Daarnaast kunnen we ook een vast bedrag afspreken dat past bij het belang van uw zaak. Dit wordt alleen naar boven of naar beneden bijgesteld als er een duidelijke onevenredigheid is aan de door ons werkelijke uitvoering van de werkzaamheden. Houdt u er rekening mee dat het overeenkomen van een vervolgtarief evenals gratis advies in overeenstemming met de bepalingen van de Bundesrechtsanwaltsordnung (nog) niet is toegestaan. Op verzoek maken wij uiteraard vooraf een inschatting van de te verwachten kosten. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft en u juridische hulp benodigd, dan zullen wij uw rechtsbijstandverzekering benaderen om goedkeuring aan te vragen voor kostenovername in uw zaak. Vervolgens rekenen wij dan met uw verzekeringsmaatschappij af. Mocht u geen rechtsbijstandverzekering hebben, dan vragen wij een eenmalige vergoeding van € 15, - voor het aanvragen van een vergoeding vanuit de overheid 'gesubsidieerde rechtsbijstand'. De Raad voor Rechtsbijstand beslist of u recht heeft op een vergoeding in de kosten. Neem gerust contact met ons op voor nadere informatie.
Scroll naar boven