GEGEVENSBESCHERMING

1. GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OOGOPSLAG ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie geeft eenvoudig weer wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp persoonsbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens in de informatiebalk op deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door deze aan ons mee te delen. Dit kan b.v. zijn gegevens die u invoert in het contactformulier. Daarnaast verzamelen onze IT-systemen automatisch andere gegevens wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijd van het paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van u opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd en/of verwijderd. Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de website staat vermeld.

Tevens heeft u ook het recht om een aanklacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Daarnaast kunt u ook gebruik maken van het recht om te verzoeken dat de verwerking van de persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder “Recht op beperking van verwerking van uw gegevens”.

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE PRIVACY

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig af te beschermen tegen toegang voor derden.

KENNISGEVING VAN DE VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Markus Matzkeit
Rechtsanwalt Dipl.-Jur. Markus Matzkeit
Boven de Wolfskuil 3D18
6049 LX Roermond Telefon: +31 850668944
E-Mail: anwalt@matzkeit.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen of dergelijke)

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming verwerken of ter uitvoering van een automatisch gegenereerd document, op te vragen, welke voor u of aan een derde partij te overhandigen in een algemeen machine leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-ENCRYPTIE/VERSLEUTELING VAN GEGEVENS

Om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke informatie te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze pagina een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding doordat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en tevens aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet gelezen worden door derden

INFORMATIE, BLOKKERING, VERWIJDERING EN CORRECTIE

In het kader van de geldende wettelijke toepassingen c.q. bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over u opgeslagen persoonlijke gegevens, evenals de herkomst, ontvanger en het doel van het gebruik van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of te laten verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

• Als u de juistheid van u bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt.

• Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebuikt zijn, dan kunt u in plaats van verwijdering een verzoek om beperking van de gegevensverwerking aan te vragen.

• Als wij uw persoonsgegevens niet langer benodigen, maar ze alleen nog nodig zijn om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden verwijderd

• Als u een bezwaar heeft ingediend in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de DSGVO, moeten u en onze belangen worden afgewogen. Zolang niet duidelijk is wiens belang zwaarder weegt dan de rechten, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

BEZWAAR TEGEN PROMOTIONELE E-MAILS

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn verworven in het kader van en voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website/Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en in uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. Winkelwagenfunctie), worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, f GDPR opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. Cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Serverlog data

De internetaanbieder van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt.

Dit zijn:

• Browsertype en browserversie

• Gebruik besturingssysteem

• Verwijzende URL`s

• Hostnaam van de toegangscomputer

• Tijdstip van het serververzoek

• IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1,f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van de website – hiervoor moeten de serverlog bestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van uw aanvraag en voor in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – vooral bewaringstermijnen – blijven onaangetast

Aanvraag per email, telefoon of faxbericht

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien (naam, vraag etc.), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw vraag. Wij geven deze gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is voor een concept contract of brief op te stellen. In alle andere gevallen is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 a DSGVO) en/of op onze legitieme uitvoering van onze werkzaamheden (art. 6 lid 1 punt f DSGVO), aangezien we een legitiem belang benodigd bij de effectieve afhandeling van uw casus.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder de wettelijke bewaartermijnen – blijven van kracht.

VERWERKEN VAN DATA (KLANTEN EN CONTRACTDATA)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de bestandsgegevens. Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of concept contract voor te bereiden. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) als dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen om via digitale kanalen te communiceren en/of in rekening te brengen voor het gebruik van onze diensten.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de opdracht is voltooid en/of de zakelijke relatie is beëindigd. De wettelijke bewaartermijnen blijven gehandhaafd.

Scroll naar boven